start

Bygg- och projektledning

CONELLA är ett konsultföretag i Stockholm verksamt med bygg- och projektledning. Vi arbetar med ny- och ombyggnadsprojekt såsom offentliga, bostäder, handel, kontor och industri.

Experttjänster

Vi erbjuder även enskilda experttjänster som exempelvis rådgivning, projekteringsledning och upphandling/inköp.

Entreprenadformer

Projekten utförs antingen i form av traditionella general- eller totalentreprenader eller som delad entreprenad s.k. Construction Management.