Miljö

Miljö

  • Att använda miljöriktiga och kretsloppsanpassade material och metoder i företagets eget arbete.
  • Att använda miljöriktiga och kretsloppsanpassade material och metoder, i största möjliga mån, i alla uppdrag.
  • Att miljöfrågorna belyses och att miljöprogram upprättas i företagets större uppdrag.
  • Att uppdragen utförs utan onödigt resursslöseri eller negativ påverkan på omgivningen.
  • Att låta varje projekt få ta del av miljöerfarenheterna från övriga projekt.